Ocena zachowania noworodka w doświadczeniu rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie i o czasie

Eliza Kiepura, Grażyna Kmita, Bożena Cieślak-Osik, Wanda Urmańska, Dorota Lewandowska

Wykład - Konferencja NBAS - Warszawa - 04/12/2008r.

Grażyna Kmita, Bożena Cieślak-Osik

Skala Oceny Zachowania Noworodka według Brazeltona, a relację między rodzicami i niemowlęciem.

Joanna Hawthorne, Betty Hutchon

Znaczenie jakości wczesnej komunikacji Matka -Dziecko dla relacji przywiązania. Wykorzystanie skali Brazeltona do oceny możliwości noworodka w zakresie budowania relacji przywiązania.

Teresa Jadczak Szumillo

Skala Brazeltona w warunkach oddziału szpitalnego i poradni jako istotny element kompleksowej opieki nad noworodkiem.

Anna Wiejek

O sztuce habituacji

Karolina Isio-Kurpińska

Sen – na drodze ku niezależności

Bożena Cieślak-Osik

"Nie" w języku noworodka

Bożena Cieślak-Osik

…rodzi się kontakt

Karolina Isio-Kurpińska

Sen noworodka

NBAS.PL

Płacz noworodka - co Twoje dziecko próbuje powiedzieć i jak możesz mu pomóc

NBAS

Mały wielki człowiek

Bożena Cieślak-Osik

Ciąża… w głowie

Karolina Isio-Kurpińska

Jak rodzi się… mama?

Karolina Isio-Kurpińska

Kąpać jak to łatwo powiedzieć...

Karolina Isio-Kurpińska

Kangurowanie na trudny start

Bożena Cieślak-Osik

Gadżetomania

Karolina Isio-Kurpińska