NBAS to usystematyzowana obserwacja pozwalająca na ukazanie indywidualnej charakterystyki zachowań noworodków i najmłodszych niemowląt.
Badanie można przeprowadzić od urodzenia (u wcześniaków od 35 tygodnia wieku biologicznego, które pozostają stabilne medycznie) do końca 2 miesiąca życia.

Uzyskane obserwacje dotyczą czterech obszarów zachowań noworodka

  • układu autonomicznego

  • układu ruchowego

  • systemu organizacji i regulacji stanów aktywności

  • systemu interakcji społecznych

Podczas badania niektóre reakcje dziecka są wywoływane, inne jedynie obserwowane. Do stymulacji dziecka wykorzystywane są odruchy, jednak nie mają one znaczenia diagnostycznego.


Wszystkie obserwacje, po zakończeniu spotkania z rodziną mogą być zapisane w arkuszu obserwacyjnym :

Skala brazeltona 4

28

prób behawioralnych

Skala brazeltona 2

ocenianych w

9

punktowej skali

Skala brazeltona 1

18

pozycji dotyczących odruchów

Skala brazeltona 3

ocenianych w

4

punktowej skali

grid_opis_nbas5

7

pozycji dodatkowych opisujących jakościowe aspekty zachowania noworodka z grupy podwyższonego ryzyka zaburzeń rozwojowych

grid_opis_nbas6

ocenianych w

9

punktowej skali

Na jego podstawie tworzy się profil funkcjonowania noworodka, a w przypadku prowadzenia kilku obserwacji rozłożonych w czasie pozwala obserwować rosnące kompetencje dziecka.

Podstawowym założeniem badania NBAS jest to, że dziecko od urodzenia aktywnie uczestniczy w swoim rozwoju, nie tylko odpowiada na kierowane do niego komunikaty, ale również samo, poprzez swoje zachowanie może być ich nadawcą.

Zadaniem osoby badającej jest prowadzenia obserwacji w taki sposób, by wywołać najlepsze zachowanie dziecka. Badający podążając za aktualnym stanem dziecka, nazywając jego zachowania, udzielając adekwatnego wsparcia, odpowiadając na jego komunikaty, okazuje szacunek noworodkowi. Rodzice uczestniczący w takiej obserwacji, w naturalny sposób poznają dziecko, potwierdzają swoje kompetencje, wyjaśniają wątpliwości. Tak więc osoba badająca nie tylko z uwagą obserwuje dziecko, ale również stara się zauważać reakcje rodziców, włączać ich w niektóre elementy badania, odpowiadać na pytania.

Tak poprowadzone spotkanie pozwala na interwencję skierowaną do rodziców i noworodka, przypadającą na szczególny okres rozwoju rodziny. Proces stawania się rodzicami może zostać wsparty przez osobę prowadzącą badanie Skalą. Specjalista staje się sojusznikiem rodziny pomagającym zrozumieć zachowanie noworodka i wspierającym kompetencje rodziców.

Badanie skalą

Badanie Skalą to 60-90-minutowe spotkanie z dzieckiem i jego rodziną. Rozpoczyna się od krótkiej rozmowy osoby badającej z rodzicami, pozwalającej na uzyskanie podstawowych informacji o dziecku.

Dla kogo?

Skala NBAS jest doskonałym narzędziem dla wszystkich profesjonalistów pracujących z noworodkami i niemowlętami, choć przedstawiciele różnych zawodów będą z niej w nieco inny sposób korzystać.