Powstaje pomysł wprowadzenia Skali NBAS do Polski

Podczas konferencji dotyczącej NBAS w Londynie zorganizowanej przez Johnson&Johnson Pediatric Institute profesor Jerzy Szczapa, neonatolog z poznańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Agnieszka Machnio, przedstawicielka firmy Johnson&Johnson Poland wspólnie doszli do wniosku, że Skala Oceny zachowania Noworodka to niezwykle cenne narzędzie pracy zarówno dla przedstawicieli służby zdrowia, jak i dla rodziców, uczy ona bowiem nowego podejścia do dziecka, koncentrującego się na jego mocnych stronach, nie zaś patologiach, rodziców zaś stawia w roli autorytetów w kwestiach dotyczących ich dziecka, co niezwykle pozytywnie wpływa na ich wzajemną relację.

Pierwszy kurs NBAS w Polsce

Grant firmy Johnson&Johnson pozwolił na przeszkolenie pilotażowej grupy 10 osób, przedstawicieli różnych zawodów związanych z niemowlętami. Naszymi współpracowniczkami i trenerkami zostały Dr. Joanna Hawthorne, psycholog z Centrum Badań nad Rodziną Uniwersytetu Cambridge, oraz Betty Hutchon, fizjoterapeutka z Royal Free Hospital w Londynie, przedstawicielki Centrum Brazeltona w Wielkiej Brytanii. Z polskiej strony w projekt zaangażował się Instytut - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka.

Konferencje w Katowicach i Warszawie

W lipcu i grudniu tego roku odbyły się dwie duże konferencje, skierowane głównie do położnych, zorganizowane przy współpracy Johnson&Johnson. Joanna Hawthorne i Betty Hutchon prowadziły wykłady na temat Skali NBAS, ale swoje wystąpienia miały również polskie specjalistki pracujące Skalą: psycholożki Grażyna Kmita, Bożena Cieślak-Osik i Teresa Jadczak-Szumiło oraz pielęgniarka Anna Wiejek.

Konferencja 5 lat NBAS w Polsce

Po 5 latach od organizacji pierwszego szkolenia w Polsce zorganizowaliśmy konferencję podsumowującą nasze działania w zakresie pracy Skalą NBAS. Znów gościłyśmy naszą brytyjską trenerkę, Betty Hutchon, poza nią zaś o wykorzystaniu Skali w swojej pracy i badaniach mówiły Bożena Cieślak-Osik i Magda Stawicka, Sylwia Bieńkowska i Zuzanna Taraszkiewicz, zaś Karolina Isio-Kurpińska przedstawiła podsumowanie 5 lat NBAS w Polsce. Również w tym roku rozpoczęłyśmy starania o powstanie Centrum NBAS w Polsce i certyfikację polskich trenerek Skali. Zaczęłyśmy prowadzić szkolenia i egzaminy pod superwizją doskonalić swój warsztat i poszerzać swoją wiedzę o Skali.

Polskie trenerki

W czerwcu tego roku Bożena Cieślak-Osik, Karolina Isio-Kurpińska i Magda Stawicka uczestniczyły w spotkaniu trenerek i trenerów Skali NBAS z całego świata, które odbywało się w Edynburgu, zaś honorowym gościem był ojciec Skali, T. Berry Brazelton. Podczas tego spotkania otrzymałyśmy certyfikaty trenerek Skali Oceny Zachowania Noworodka, które pozwalają nam na samodzielne przeprowadzanie szkoleń NBAS oraz egzaminów.

NBAS Polska

We wrześniu 2016 rozpoczęłyśmy ostateczny proces organizacji Centrum NBAS w Polsce. Po zaakceptowaniu przez obie strony umowy oraz zapłaceniu opłaty licencyjnej stałyśmy się oficjalnie centrum szkoleniowym Skali Oceny Zachowania Noworodka w Polsce. Jesteśmy jedyną instytucją która może w Polsce prowadzić szkolenia NBAS. Prowadzimy szkolenia według własnego, autorskiego programu, w oparciu o materiały Instytutu Brazeltona z Bostonu i nasze własne. Dzielimy się wiedzą, doświadczeniem i fascynacją Skalą NBAS, kompetencjami noworodka i relacją między noworodkiem i jego rodziną. Przed nami kolejne lata propagowania idei NBAS w Polsce!

Obchody 20-lecia Centrum Brazeltona w Wielkiej Brytanii

Polskie trenerki uczestniczą w obchodach 20-lecia Centrum Brazeltona w Wielkiej Brytanii. Miałyśmy okazję wyrazić naszą wdzięczność trenerkom, które wprowadziły NBAS do Polski i nawiązać międzynarodowe kontakty.

Podpisanie umowy z Brazelton Institute w Bostonie

Fundacja Centrum NBAS w Polsce podpisuje umowę z Brazelton Institute w Bostonie i staję się ośrodkiem szkoleniowym nowego narzędzia, inspirowanego skalą NBAS – NBO. Nasze wysiłki w zakresie zapewniania noworodkom i ich rodzinom najlepszej opieki nie ustają.

Zespół

Poznajmy się

Działania

Tutaj zajawka z tekstu o działalnosci >>>

Specjaliści pracujący skalą

Znajdź specjalistę najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Wspierają nas:

Nasi partnerzy: