Czym jest skala?

Skala Oceny Zachowania Noworodka (NBAS) jest narzędziem pozwalającym na stworzenie kompleksowego profilu funkcjonowania niemowlęcia poprzez opisywanie pełnego zakresu jego zachowań, w tym umiejętności i mocnych stron, oraz identyfikuje obszary sprawiające dziecku trudności.

Badanie skalą

Badanie Skalą to 60-90-minutowe spotkanie z dzieckiem i jego rodziną...

Dla kogo?

Skala NBAS jest doskonałym narzędziem dla wszystkich profesjonalistów...