NBO w codziennej praktyce klinicznej

NBO jest narzędziem przyjaznym i elastycznym, zatem może być włączone do pracy każdego specjalisty pracującego z niemowlętami i ich rodzicami. Pozwala na podkreślenie mocnych stron dziecka i zapewnienie zindywidualizowanej opieki.

Przykłady zastosowania NBO w pracy:

 

Pielęgniarki neonatologicznej

Podczas spotkania z rodzicami przed wypisem dziecka z OITN lub oddziału patologii noworodka

Położnej środowiskowej

podczas wizyty patronażowej

Fizjoterapeuty

podczas pierwszego spotkania z małym pacjentem i jego rodzicami

Konsultantki laktacyjnej

podczas spotkania z diadą matka-dziecko

Korzyści ze stosowania narzędzia NBO:

 

  • Pogłębienie wiedzy na temat rozwoju i zachowania noworodka

  • Uzupełnienie praktyki klinicznej o perspektywę opartą na mocnych stronach

  • Przekazanie rodzicom pogłębionego spojrzenia na zachowanie dziecka jako formę komunikacji oraz jego znacznie w świetle zadań rozwojowych noworodka

Szkolenie NBO pozwala specjaliście:

 

  • Zrozumieć jak komunikują się noworodki

  • Poznać stany zachowania noworodka

  • Zrozumieć zachowania samoregulacyjne noworodka

  • Poznać objawy nadmiernej stymulacji

  • Nauczyć się skutecznych technik uspokajania noworodka

Kevin-Nugent.

"NBO daje dziecku głos"

 

Dr. Kevin Nugent

twórca narzędzia NBO

Czym jest NBO?

NBO to narzędzie pomagające rodzicom i specjalistom wspólnie cieszyć się fascynującą wyjątkowością dziecka, obserwując jego zachowanie, które jest jego językiem. NBO rozwija wiedzę, umiejętności i kompetencje specjalisty we wspieraniu relacji rodzic-dziecko.

Badanie NBO

Narzędzie składa się z 18 obserwacji neurobehawioralnych i może być wykorzystywane od urodzenia do końca trzeciego miesiąca życia dziecka.