Naszym najważniejszym przesłaniem jest szacunek dla noworodka i niemowlęcia od pierwszych dni jego życia.

Nasze najważniejsze działania to:

Promowanie wiedzy na temat kompetencji i umiejętności noworodków i niemowląt oraz zrozumienia ich zachowania jako języka, którym komunikują się ze światem.

Wspieranie kompetencji rodzicielskich przez wspólną obserwację i interpretację zachowań dziecka.

Wyposażanie pracowników służby zdrowia w narzędzie pozwalające na lepsze zrozumienie małych pacjentów i ich rodzin oraz budowanie z nimi trwałych relacji opartych na partnerstwie i zaufaniu.

Opinie uczestników szkolenia

Wszystkie opinie są anonimowe i pochodzą z kart ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników naszego szkolenia na jego zakończenie.