Organizujemy szkolenia ze Skali Oceny Zachowania Noworodka: jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce uprawnionym do prowadzenia szkoleń w tej dziedzinie. Nasz program szkoleniowy pozwala na doskonałe poznanie Skali Oceny Zachowania Noworodka, jej zastosowania klinicznego i naukowego. W jego skład wchodzi również część teoretyczna, przekazująca psychologiczne umocowanie Skali, podkreślająca znaczenie zindywidualizowanego, opartego na relacji kontaktu z rodziną niemowlęcia, szacunku dla najmłodszego członka rodziny ale też zrozumienia dla niepokojów i trudności, z jakimi zmagają się młodzi rodzice.

Promujemy idee doktora Brazeltona poprzez wystąpienia na konferencjach i warsztatach

I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Praktyków – Pediatria „Wczesna Diagnostyka Zaburzeń Rozwojowych

01.12.2017                AWF Warszawa / AULA

Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej

Publikujemy artykuły w czasopismach popularnych, naukowych i zawodowych

Pracujemy z rodzinami i ich dziećmi

Organizujemy konferencje dla profesjonalistów pracujących z noworodkiem i jego rodziną

Zespół

Poznajmy się

Rys historyczny

Tutaj zajawka z tekstu o badaniu >>>

Specjaliści pracujący skalą

Znajdź specjalistę najbliżej swojego miejsca zamieszkania.