1

Badanie Skalą to 60-90-minutowe spotkanie z dzieckiem i jego rodziną. Rozpoczyna się od krótkiej rozmowy osoby badającej z rodzicami, pozwalającej na uzyskanie podstawowych informacji o dziecku.

2

Następnie osoba badająca rozpoczyna obserwację dziecka w serii sytuacji, aby zobaczyć, jak radzi sobie ono z różnorodną stymulacją, jakie bodźce preferuje, jak radzi sobie ze stresem, jak chroni sen, jak wchodzi w interakcje.
Najciekawszym elementem badania Skalą jest obszar interakcji społecznych, pozwalający zaobserwować niezwykłe umiejętności niemowlęcia oraz cały wachlarz sygnałów komunikacyjnych, którymi dysponuje.

pola3

3

Ostatnim etapem badania jest rozmowa z rodzicami:
- czy dowiedzieli się podczas badania czegoś nowego o dziecku? Co było dla nich ciekawe, a co niepokojące?
- jakie są wrażenia osoby badającej
- jakie są mocne strony dziecka, a w których obszarach wymaga wsparcia; jak to wsparcie zapewniać
- jak dziecko komunikuje swoje potrzeby, na co szczególnie zwracać uwagę.

Najistotniejszą cechą badania NBAS jest fakt, że rodzice i osoba badająca dzielą doświadczenie obserwowania niemowlęcia, dzięki czemu mają doskonałą płaszczyznę porozumienia. Osoba badająca nie przychodzi z pozycji autorytetu, ale partnera, który z szacunkiem i zainteresowaniem pragnie poznać dziecko.

Na czym polega ocena dziecka według Skali NBAS?

20-30 minutowe spotkanie z dzieckiem, podczas którego badający obserwuje jego reakcje kolejne etapy badania

Niebolesne, nieinwazyjne

Dziecko obserwowane w stanie snu, czuwania i płaczu

Badanie odruchów oraz zachowania dziecka

Co daje ocena dziecka według Skali NBAS rodzicom:

Pomaga Rodzicom poznać dziecko i poczuć się pewniej

Informacje dotyczące jego preferencji oraz stanów snu, płaczu i czuwania

Opis mocnych stron Malucha i obszarów wymagających dodatkowego wsparcia

Praktyczne wskazówki dotyczące codziennej opieki nad dzieckiem

Pełniejsze zrozumienie zachowania dziecka i umiejętność komunikowania się z nim

Zmniejszenie niepokoju rodziców dotyczącego ich kompetencji

Co daje ocena dziecka według Skali NBAS specjalistom:

Doskonałe narzędzie w pracy z rodzinami, pozwalające na pełniejszy i bardziej partnerski kontakt

Nowy język opisywanie dziecka z punktu widzenia jego mocnych stron, nie zaś patologii

Nowe, praktyczne umiejętności do wykorzystania w codziennej pracy z rodzinami

Przydatna w pracy z niemowlętami wysokiego ryzyka lub rodzinami doświadczającymi trudności

Czym jest skala?

Skala Oceny Zachowania Noworodka (NBAS) jest narzędziem pozwalającym na stworzenie kompleksowego profilu funkcjonowania niemowlęcia poprzez opisywanie pełnego zakresu jego zachowań, w tym umiejętności i mocnych stron, oraz identyfikuje obszary sprawiające dziecku trudności.

Dla kogo?

Skala NBAS jest doskonałym narzędziem dla wszystkich profesjonalistów...