materialy

01. Materiały

Program szkoleniowy rozpoczyna się od przekazania uczestnikom szkolenia materiałów dotyczących Skali. Przed pierwszym spotkaniem z trenerkami uczestnicy powinni zapoznać się z otrzymanymi materiałami.

IMG_2378

02. Dzień pierwszy

Spotkanie warsztatowe: uczestnicy otrzymują szczegółowe informacje na temat Skali Brazeltona, jej podstaw teoretycznych oraz praktycznego zastosowania Skali w różnych sytuacjach klinicznych. Po południu oglądają badanie dziecka poprowadzone przez jedną z trenerek, a następnie wspólnie przeprowadzają punktację. (9-17)

karola_lalka

03. Dzień drugi

Uczestnicy zapoznają się szczegółowo z elementami Skali i przeprowadzaniem badania dziecka. Warsztat obejmuje elementy wideo oraz pracę z lalkami. Omawiamy również „język brazeltonowski”. Po południu następuje kolejna prezentacja badania i wspólna punktacja. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o odbytym szkoleniu, uprawniające do prowadzenia badań noworodków przez okres 12 miesięcy w ramach przygotowania do egzaminu.

samodzielna2

04. Samodzielna praca ze Skalą

Po pierwszym szkoleniu następuje okres samodzielnej pracy ze Skalą. Pomiędzy pierwszym szkoleniem a egzaminem uczestnicy muszą przebadać samodzielnie 25 dzieci, zachowując arkusze oceny do wglądu. Istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego spotkania w połowie szkolenia, podczas którego uczestnicy mają możliwość omówienia pytań i niepokojów i raz jeszcze przyjrzeć się badaniu dziecka.

exammm

05. Egzamin

Po przebadaniu 25 zdrowych, donoszonych niemowląt uczestnik jest gotowy do egzaminu. Przesyła trenerkom nagranie badania dziecka w celu upewnienia się, że faktycznie opanował pracę ze Skalą i umawiamy termin egzaminu w miejscu pracy/zamieszkania uczestnika. Podczas egzaminu uczestnik samodzielnie przeprowadza badanie dziecka a następnie przewodniczy dyskusji dotyczącej punktacji. Jeżeli trenerka nie ma zastrzeżeń do przeprowadzania badania, a punktacja zaproponowana przez uczestnika zgadza się z punktacją trenerki, uczestnik zdaje egzamin i otrzymuje certyfikat.

W okresie między szkoleniami możliwy jest kontakt e-mailowy z trenerkami. Możliwe jest również nagranie przeprowadzanego przez siebie badania dziecka i przesłanie filmu trenerkom, które mogą ocenić badanie pod względem technicznym: czy wszystkie pozycje są prawidłowo wywoływane i obserwowane. W związku z obowiązkiem przebadania co najmniej 25 zdrowych, donoszonych niemowląt w wieku do 8 tygodnia życia (najlepiej do 5 tygodnia), na szkolenie powinny zgłaszać się osoby mające w codziennej pracy kontakt z takimi dziećmi.

opis

Koszt szkolenia

3000złotych
Zapisz się!Zapisz się!
Kwota ta nie obejmuje dojazdu i zakwaterowania. W ramach opłaty za kurs zapewniamy pierwsze szkolenie oraz egzamin, jak również materiały przetłumaczone na język polski.