materialy

01. Materiały

Program szkoleniowy rozpoczyna się od przekazania uczestnikom szkolenia materiałów dotyczących Skali. Przed pierwszym spotkaniem z trenerkami uczestnicy powinni zapoznać się z otrzymanymi materiałami.

IMG_2378

02. Dzień pierwszy

Spotkanie warsztatowe: uczestnicy otrzymują szczegółowe informacje na temat Skali Brazeltona, jej podstaw teoretycznych, praktycznego zastosowania Skali w różnych sytuacjach klinicznych oraz sposobu badania dziecka. Warsztaty obejmują również sesję wideo oraz pracę z lalkami. (9-17)

karola_lalka

03. Dzień drugi

Prezentacja: uczestnicy oglądają przeprowadzanie badania a następnie przeprowadzają punktację pod okiem trenerki. (9-17)

samodzielna2

04. Samodzielna praca ze Skalą

Po pierwszym szkoleniu następuje okres samodzielnej pracy ze Skalą. Pomiędzy pierwszym szkoleniem a egzaminem uczestnicy muszą przebadać samodzielnie 25 dzieci, zachowując arkusze oceny do wglądu. Istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego spotkania w połowie szkolenia, podczas którego uczestnicy mają możliwość omówienia pytań i niepokojów i raz jeszcze przyjrzeć się badaniu dziecka.

exammm

05. Egzamin

Po upływie 10-12 miesięcy odbywa się egzamin. Podczas egzaminu uczestnik samodzielnie przeprowadza badanie dziecka a następnie przewodniczy dyskusji dotyczącej punktacji. Jeżeli trenerka nie ma zastrzeżeń do przeprowadzania badania, a punktacja zaproponowana przez uczestnika zgadza się z punktacją trenerki, uczestnik zdaje egzamin i otrzymuje certyfikat. Od kwietnia 2007 rozpoczęliśmy współpracę ze Szpitalem Ginekologiczno-Położniczym WUM im. Księżnej Anny Mazowieckiej na ul. Karowej w Warszawie. Zarówno szkolenia jak i międzysesje i egzaminy odbywają się na terenie Szpitala Karowa, dzięki pomocy p. prof. Katarzyny Kornackiej, Kierownika Kliniki Neonatologii

W okresie między szkoleniami możliwy jest kontakt e-mailowy z trenerkami. Możliwe jest również nagranie przeprowadzanego przez siebie badania dziecka i przesłanie filmu trenerkom, które mogą ocenić badanie pod względem technicznym: czy wszystkie pozycje są prawidłowo wywoływane i obserwowane. W związku z obowiązkiem przebadania co najmniej 25 zdrowych, donoszonych niemowląt w wieku do 8 tygodnia życia (najlepiej do 5 tygodnia), na szkolenie powinny zgłaszać się osoby mające w codziennej pracy kontakt z takimi dziećmi.

opis

Koszt szkolenia

3000złotych
Zapisz się!Zapisz się!
Kwota ta nie obejmuje dojazdu i zakwaterowania. W ramach opłaty za kurs zapewniamy pierwsze szkolenie oraz egzamin, jak również materiały przetłumaczone na język polski.

Najbliższe kursy

Sprawdź harmonogram nadchodzących szkoleń

Formularz zgłoszeniowy

Zapisz się online!