Narzędzie składa się z 18 obserwacji neurobehawioralnych i może być wykorzystywane od urodzenia do końca trzeciego miesiąca życia dziecka. Narzędzie NBO, inspirowane skalą NBAS (Newborn Behavioral Assesment Scale), ma na celu pokazanie, że niemowlęta posiadają szeroki zakres umiejętności wzrokowych, słuchowych i percepcyjnych, które pozwalają im poznawać otaczających je świat i aktywnie angażować się w interakcje z opiekunami.

Obserwacje NBO obejmują:

 

  • Umiejętność habituacji na bodźce wzrokowe i słuchowe (ochronę snu)

  • Napięcie mięśniowe i poziom aktywności

  • Umiejętność samoregulacji (w tym płacz i uspokajanie)

  • Reakcje na stres (obserwację komfortowego dla dziecka poziomu stymulacji)

  • Umiejętności wzrokowe, słuchowe i interakcje społeczne

Obserwacja tych zachowań pokazuje mocne strony dziecka, ale pozwala również na określenie obszarów, w których wymaga ono wsparcia. Daje rodzicom indywidualne wskazówki dotyczące opieki nad ich dzieckiem.

Po obserwacji NBO rodzice czują, że lepiej znają swoje dziecko i są bardziej zaangażowani w budowanie relacji z nim. Jednocześnie mają większe zaufanie do specjalisty i są gotowi do budowania współpracy.

 

Gaja