Skala NBAS jest doskonałym narzędziem dla wszystkich profesjonalistów pracujących z noworodkami i niemowlętami, choć przedstawiciele różnych zawodów będą z niej w nieco inny sposób korzystać.

Dla położnych środowiskowych (i nie tylko)

Doskonałe narzędzie obserwacji dziecka, podkreślenie mocnych stron niemowlęcia, stwarza bezpieczną przestrzeń, w której młodym rodzicom łatwiej jest mówić o swoich niepokojach i trudnościach.

Dla fizjoterapeutów

Uczy języka opartego na mocnych stronach, a nie patologii; pozwala skoncentrować się na kompetencjach i umiejętnościach niemowlęcia, bez negowania ewentualnych problemów zdrowotnych; pozwala wspierać rodziców i ich kompetencje oraz relację z dzieckiem.

Dla psychologów

Jedno z niewielu narzędzi do pracy z najmłodszymi dziećmi; opis zachowania niemowlęcia w różnych obszarach funkcjonowania, jest doskonałym narzędziem interwencji we wczesnym okresie życia dziecka, wspiera kompetencje rodziców, wspiera rozwijanie bezpiecznego przywiązania przez zwiększanie emocjonalnej dostępności rodziców

Dla pediatrów i lekarzy rodzinnych

 

Zmniejszenie dystansu między lekarzem a rodzicami przez wspólne obserwowanie dziecka; przez skupienie na mocnych stronach pozwala rodzicom zobaczyć w dziecku przede wszystkim dziecko, a nie tylko pacjenta (nawet jeśli jest to dziecko z problemami).

Skala jest też fantastycznym narzędziem dla przedstawicieli innych specjalności pracujących z niemowlętami: logopedów i neurologopedów, pedagogów, terapeutów integracji sensorycznej, pielęgniarek i wszystkich osób, które mają kontakt z dziećmi na najwcześniejszym etapie ich życia.

Czym jest skala?

Skala Oceny Zachowania Noworodka (NBAS) jest narzędziem pozwalającym na stworzenie kompleksowego profilu funkcjonowania niemowlęcia poprzez opisywanie pełnego zakresu jego zachowań, w tym umiejętności i mocnych stron, oraz identyfikuje obszary sprawiające dziecku trudności.

Badanie skalą

Badanie Skalą to 60-90-minutowe spotkanie z dzieckiem i jego rodziną. Rozpoczyna się od krótkiej rozmowy osoby badającej z rodzicami, pozwalającej na uzyskanie podstawowych informacji o dziecku.