Czym jest NBO?

NBO to narzędzie pomagające rodzicom i specjalistom wspólnie cieszyć się fascynującą wyjątkowością dziecka, obserwując jego zachowanie, które jest jego językiem. NBO rozwija wiedzę, umiejętności i kompetencje specjalisty we wspieraniu relacji rodzic-dziecko.

Badanie NBO

Narzędzie składa się z 18 obserwacji neurobehawioralnych i może być wykorzystywane od urodzenia do końca trzeciego miesiąca życia dziecka. Narzędzie NBO, inspirowane skalą NBAS (Newborn Behavioral Assesment Scale), ma na celu pokazanie, że niemowlęta posiadają szeroki zakres umiejętności wzrokowych, słuchowych i percepcyjnych, które pozwalają im poznawać otaczających je świat i aktywnie angażować się w interakcje z opiekunami.

Dla kogo?

NBO jest narzędziem przyjaznym i elastycznym, zatem może być włączone do pracy każdego specjalisty pracującego z niemowlętami i ich rodzicami. Pozwala na podkreślenie mocnych stron dziecka i zapewnienie zindywidualizowanej opieki.