We wrześniu 2016 rozpoczęłyśmy ostateczny proces organizacji Centrum NBAS w Polsce. Po zaakceptowaniu przez obie strony umowy oraz zapłaceniu opłaty licencyjnej stałyśmy się oficjalnie centrum szkoleniowym Skali Oceny Zachowania Noworodka w Polsce. Jesteśmy jedyną instytucją która może w Polsce prowadzić szkolenia NBAS. Prowadzimy szkolenia według własnego, autorskiego programu, w oparciu o materiały Instytutu Brazeltona z Bostonu i nasze własne. Dzielimy się wiedzą, doświadczeniem i fascynacją Skalą NBAS, kompetencjami noworodka i relacją między noworodkiem i jego rodziną. Przed nami kolejne lata propagowania idei NBAS w Polsce!