W tych latach organizowaliśmy kolejne szkolenia dla osób zainteresowanych pracą Skalą NBAS – wzięło w nich udział około 80 osób! Były one prowadzone przez brytyjskie trenerki przy coraz większym zaangażowaniu polskich specjalistów z pierwszej, przeszkolonej pilotażowo grupy. Do współpracy dołączył również Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej na Karowej w Warszawie, który od tej pory stał się miejscem przeprowadzania szkoleń, egzaminów i sesji połówkowych. Oprócz organizacji kolejnych szkoleń oraz warsztatów otwartych dla większej liczby osób zainteresowanych, zajmowaliśmy się propagowaniem Skali NBAS w mediach.