Terapia naśladowania ruchów dla noworodków przedwcześnie urodzonych – przełomowa interwencja dla wcześniaków z grupy wysokiego ryzyka.


Wcześniaki stanowią grupę wysokiego ryzyka problemów neurorozwojowych wynikających z uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego. Dzięki obserwacji wzorców ruchów globalnych według Prechtla jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, u których wcześniaków uszkodzenia strukturalne mają wpływ na funkcjonowanie ruchowe. Wystąpienie ruchów kurczowo-zsynchronizowanych (cramped-synchronised, CS) oznacza wysokie prawdopodobieństwo nieprawidłowego rozwoju oraz konieczność wczesnej interwencji.


Kilka lat temu Marina Soloveichick opracowała przełomową metodę wczesnej interwencji, możliwą do zastosowania już w oddziałach neonatologicznych. Interwencja opiera się na współpracy specjalistów i rodziców, a polega na „przełamywaniu” nieprawidłowego wzorca ruchowego i imitowaniu prawidłowych ruchów wcześniaczych.


Opublikowane w 2019 roku wyniki pilotażowego badania przynoszą spektakularne efekty. Noworodki, u których na skutek krwawienia dokomorowego III stopnia wystąpiły ruchy kurczowo - zsynchronizowane, zostały poddane terapii naśladowania ruchów.  Dzięki konsekwentnie prowadzonej interwencji udało się uzyskać prawidłowy rozwój ruchowy i uniknąć mózgowego porażenia dziecięcego.


Fundacja Centrum NBAS w Polsce od lat zaangażowana jest w pomoc niemowlętom poprzez wspieranie pracujących z nimi specjalistów, dlatego z ogromną radością mamy zaszczyt zaprosić Państwa na pierwszy w Polsce warsztat Mariny Soloveichick prezentujący zasady terapii naśladowania ruchów dla noworodków przedwcześnie urodzonych. Warsztat odbędzie się 13 stycznia 2024 roku w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, przy ul. Karowej 2. Warunkiem udziału w warsztacie jest ukończenie podstawowego szkolenia w zakresie obserwacji globalnych wzorców ruchowych według Prechtla.


Koszt udziału w ośmiogodzinnym warsztacie to 1300 złotych

Soloveichick, M. et al. (2019). Movement Imitation Therapy for Preterm Babies (MIT-PB): a Novel Approach to Improve the Neurodevelopmental Outcome of Infants at High-Risk for Cerebral Palsy. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 32, 587–598. https://doi.org/10.1007/s10882-019-09707-y

prechtl1

Koszt szkolenia

1300złotych
Zapisz się!Zapisz się!