WARSZTATY DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

PRACUJĄCEGO W ODDZIAŁACH INTENSYWNEJ TERAPII I PATOLOGII NOWORODKA, POŁOŻNICTWA ORAZ DLA WSZYSTKICH, ZAINTERESOWANYCH PORUSZANYMI TU TEMATAMI

Wymiana dobrych praktyk „NA KAROWEJ

 

Termin: 2.09.2017r. godz. 10.00

Miejsce: sala wykładowa Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie ul. Karowa 2

 

Praca, którą wykonujemy wymaga od nas specjalistycznej wiedzy, umiejętności oraz szczególnej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Naszymi pacjentami są maleńkie dzieci, ale naszej opieki i troski potrzebują również ich rodzice.

Żeby sprostać tym wymaganiom, a jednocześnie, aby nasza codzienna praca dawała nam satysfakcję i nie niosła nadmiernego obciążenia, chcemy dzielić się naszymi doświadczeniami.

 

PLAN SPOTKANIA

 

10.00 – 10.20

Otwarcie spotkania prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Szpital im. ks. Anny Mazowieckiej

10.20- 10.40

O doświadczeniach rodziców i Personelu Oddziału Intensywnej Opieki Neonatologicznej – perspektywa psychologa - profesor Grażyna Kmita konsultant Kliniki Neonatologii o Intensywnej Terapii, Instytut Matki i Dziecka

10.40 – 11.00

Hospitalizacja przedwcześnie urodzonego dziecka w doświadczeniu matki-położnej - Marlena Roszkowska położna, Szpital Specjalistyczny św. Zofii

11.00- 11.20

Jak łagodzić trudy hospitalizacji w Oddziale Intensywnej Opieki Neonatologicznej - Danuta Chrzanowska-Liszewska, lekarz neonatolog Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej

11.20 – 11.40

Prawne aspekty pracy pielęgniarki/położnej - Jadwiga Wierzbowska położna oddziałowa Oddział Patologii Noworodka i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny

im. ks. Anny Mazowieckiej

12.00 12.20

Być pielęgniarką/ położną i nie zwariować – kilka słów o komunikacji Karolina Isio–Kurpińska, Trener Umiejętności Społecznych

Sesja warsztatowa 12:40 – 14:00

Poznać siebie, zrozumieć pacjenta pójść wspólna drogą Wymiana doświadczeń w małych grupach warsztatowych.

 

Zgłoszenia proszę kierować do 27 sierpnia 2017 na adres email kalina@szpitalkarowa.pl z dopiskiem w tytule DOBRE PRAKTYKI

Zgłoszenie powinno zawierać:

imię i nazwisko

zawód

miejsce pracy