Fundacja Centrum NBAS w Polsce podpisuje umowę z Brazelton Institute w Bostonie i staję się ośrodkiem szkoleniowym nowego narzędzia, inspirowanego skalą NBAS – NBO. Nasze wysiłki w zakresie zapewniania noworodkom i ich rodzinom najlepszej opieki nie ustają.