Podpisanie umowy z Brazelton Institute w Bostonie

Fundacja Centrum NBAS w Polsce podpisuje umowę z Brazelton Institute w Bostonie i staję się ośrodkiem szkoleniowym nowego narzędzia, inspirowanego skalą NBAS – NBO. Nasze wysiłki w zakresie zapewniania noworodkom i ich rodzinom najlepszej opieki nie ustają.

NBAS Polska

We wrześniu 2016 rozpoczęłyśmy ostateczny proces organizacji Centrum NBAS w Polsce. Po zaakceptowaniu przez obie strony umowy oraz zapłaceniu opłaty licencyjnej stałyśmy się oficjalnie centrum szkoleniowym Skali Oceny Zachowania Noworodka w Polsce. Jesteśmy jedyną instytucją która może w Polsce prowadzić szkolenia NBAS. Prowadzimy szkolenia według własnego, autorskiego programu, w oparciu o materiały Instytutu Brazeltona z Bostonu i nasze własne. Dzielimy się wiedzą, doświadczeniem i fascynacją Skalą NBAS, kompetencjami noworodka i relacją między noworodkiem i jego rodziną. Przed nami kolejne lata propagowania idei NBAS w Polsce!

Polskie trenerki

W czerwcu tego roku Bożena Cieślak-Osik, Karolina Isio-Kurpińska i Magda Stawicka uczestniczyły w spotkaniu trenerek i trenerów Skali NBAS z całego świata, które odbywało się w Edynburgu, zaś honorowym gościem był ojciec Skali, T. Berry Brazelton. Podczas tego spotkania otrzymałyśmy certyfikaty trenerek Skali Oceny Zachowania Noworodka, które pozwalają nam na samodzielne przeprowadzanie szkoleń NBAS oraz egzaminów.

Konferencja 5 lat NBAS w Polsce

Po 5 latach od organizacji pierwszego szkolenia w Polsce zorganizowaliśmy konferencję podsumowującą nasze działania w zakresie pracy Skalą NBAS. Znów gościłyśmy naszą brytyjską trenerkę, Betty Hutchon, poza nią zaś o wykorzystaniu Skali w swojej pracy i badaniach mówiły Bożena Cieślak-Osik i Magda Stawicka, Sylwia Bieńkowska i Zuzanna Taraszkiewicz, zaś Karolina Isio-Kurpińska przedstawiła podsumowanie 5 lat NBAS w Polsce. Również w tym roku rozpoczęłyśmy starania o powstanie Centrum NBAS w Polsce i certyfikację polskich trenerek Skali. Zaczęłyśmy prowadzić szkolenia i egzaminy pod superwizją doskonalić swój warsztat i poszerzać swoją wiedzę o Skali.

Konferencje w Katowicach i Warszawie

W lipcu i grudniu tego roku odbyły się dwie duże konferencje, skierowane głównie do położnych, zorganizowane przy współpracy Johnson&Johnson. Joanna Hawthorne i Betty Hutchon prowadziły wykłady na temat Skali NBAS, ale swoje wystąpienia miały również polskie specjalistki pracujące Skalą: psycholożki Grażyna Kmita, Bożena Cieślak-Osik i Teresa Jadczak-Szumiło oraz pielęgniarka Anna Wiejek.

Pierwszy kurs NBAS w Polsce

Grant firmy Johnson&Johnson pozwolił na przeszkolenie pilotażowej grupy 10 osób, przedstawicieli różnych zawodów związanych z niemowlętami. Naszymi współpracowniczkami i trenerkami zostały Dr. Joanna Hawthorne, psycholog z Centrum Badań nad Rodziną Uniwersytetu Cambridge, oraz Betty Hutchon, fizjoterapeutka z Royal Free Hospital w Londynie, przedstawicielki Centrum Brazeltona w Wielkiej Brytanii. Z polskiej strony w projekt zaangażował się Instytut - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka.

Powstaje pomysł wprowadzenia Skali NBAS do Polski

Podczas konferencji dotyczącej NBAS w Londynie zorganizowanej przez Johnson&Johnson Pediatric Institute profesor Jerzy Szczapa, neonatolog z poznańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Agnieszka Machnio, przedstawicielka firmy Johnson&Johnson Poland wspólnie doszli do wniosku, że Skala Oceny zachowania Noworodka to niezwykle cenne narzędzie pracy zarówno dla przedstawicieli służby zdrowia, jak i dla rodziców, uczy ona bowiem nowego podejścia do dziecka, koncentrującego się na jego mocnych stronach, nie zaś patologiach, rodziców zaś stawia w roli autorytetów w kwestiach dotyczących ich dziecka, co niezwykle pozytywnie wpływa na ich wzajemną relację.

Wspierają nas:

Nasi partnerzy: