Po 5 latach od organizacji pierwszego szkolenia w Polsce zorganizowaliśmy konferencję podsumowującą nasze działania w zakresie pracy Skalą NBAS. Znów gościłyśmy naszą brytyjską trenerkę, Betty Hutchon, poza nią zaś o wykorzystaniu Skali w swojej pracy i badaniach mówiły Bożena Cieślak-Osik i Magda Stawicka, Sylwia Bieńkowska i Zuzanna Taraszkiewicz, zaś Karolina Isio-Kurpińska przedstawiła podsumowanie 5 lat NBAS w Polsce. Również w tym roku rozpoczęłyśmy starania o powstanie Centrum NBAS w Polsce i certyfikację polskich trenerek Skali. Zaczęłyśmy prowadzić szkolenia i egzaminy pod superwizją doskonalić swój warsztat i poszerzać swoją wiedzę o Skali.