Podczas konferencji dotyczącej NBAS w Londynie zorganizowanej przez Johnson&Johnson Pediatric Institute profesor Jerzy Szczapa, neonatolog z poznańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Agnieszka Machnio, przedstawicielka firmy Johnson&Johnson Poland wspólnie doszli do wniosku, że Skala Oceny zachowania Noworodka to niezwykle cenne narzędzie pracy zarówno dla przedstawicieli służby zdrowia, jak i dla rodziców, uczy ona bowiem nowego podejścia do dziecka, koncentrującego się na jego mocnych stronach, nie zaś patologiach, rodziców zaś stawia w roli autorytetów w kwestiach dotyczących ich dziecka, co niezwykle pozytywnie wpływa na ich wzajemną relację.