Bożena

Bożena Cieślak - Osik

Koncepcję dr Brazeltona poznałam w czasie studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Noworodek  i jego rodzice zawsze pozostawali w obszarze moich zainteresowań zawodowych, ponieważ zanim zdecydowałam się zostać psychologiem pracowałam jako położna w warszawskich szpitalach. To była niezwykła okazja towarzyszenia rodzinie w chwilach przemian związanych z pojawieniem się nowego potomka. Ta fascynacja wpłynęła na moje zawodowe wybory. Jako psycholog pracuję w szpitalu, w którym na świat przychodzą dzieci, również te dla których ciąża trwała zbyt krótko.

W 2006 miałam to szczęście , że znalazłam się w gronie pierwszych 10 osób przeszkolonych w Polsce przez brytyjskie trenerki. Dzięki temu szczegółowo poznałam to wyjątkowe narzędzie jakim jest Skala NBAS. Od tego czasu staram się wykorzystywać  Skalę w swojej codziennej pracy.

Interwencja z wykorzystaniem NBAS jest zawsze niezwykłym doświadczeniem dla mnie, ale przede wszystkim dla rodziny. Podejmowana jest w okresie szczególnej wrażliwości gdy, rodzice zaczynają budować swoją relację z dzieckiem, daje możliwość obserwowania i wspierania rozwijającej się miedzy nimi więzi. Rodzice odkrywają swoje dziecko, jego umiejętności i zdolności, uczą się rozumieć jego zachowania.

dyplom_bozena

Rok po szkoleniu zdałam egzamin umożliwiający mi pracę z wykorzystaniem Skali. Nadal przy każdej nadarzającej się okazji próbowałam doskonalić się w jej stosowaniu . Uczestniczyłam w kursach i egzaminach, które organizowane były w Szpitalu na Karowej, gdzie na co dzień pracuję. Starałam się brać udział w konferencjach poświęconych tej tematyce.

Duży wpływ na moja pracę wywarły spotkania z dr Brazeltonem. Mimo sędziwego wieku, jest to pediatra nieustannie zachwycony każdym noworodkiem. Mówiąc o dzieciach zawsze podkreśla ich unikatowe kompetencje społeczne, rodzicom daje poczucie bezpieczeństwa towarzysząc im w poznawaniu dziecka. Dla mnie jest specjalistą, który dyskretnie towarzyszy, wspiera, pomaga naprawiać błędy, które są codziennością w opiece nad dzieckiem. Nie daje gotowych recept, szanuje indywidualność dziecka i jego rodzica pozwalając na odnajdywanie właściwej drogi odpowiedniej dla konkretnej rodziny.

W latach 2008 – 2011 brałam udział w projekcie badawczym pt. „Relacyjne i biologiczne uwarunkowania procesów samoregulacji u dzieci urodzonych przedwcześnie w pierwszym roku życia” kierowanym przez prof. Grażynę Kmitę, w którym między innymi wykorzystywana była Skala NBAS.

To była niezwykła okazja do obserwowania wcześniaków w ich własnych domach i rozmów z rodzicami o ich wrażeniach związanych z zastosowaniem Skali.

W 2013 moje kompetencje trenerskie potwierdziła dr Joanna Hawthorne, psycholog z Centrum Badań nad Rodziną Uniwersytetu Cambridge . wkrótce oficjalnie poprowadziłam pierwsze szkolenie superwizowane przez dr Hawthorne.

W roku 2014 w Edynburgu podczas międzynarodowego spotkania osób posługujących się Skalą, odebrałam swój certyfikat z rąk dr Brazeltona i dr Nugenta stając się jedną z trzech trenerek Skali NBAS pracujących w Polsce.

o_mnie_bozena

Obecnie wykorzystuję Skalę NBAS w codziennej pracy, traktując ją jako element najwcześniejszej interwencji. Moim marzeniem jest by osoby pracujące z rodziną w okresie okołoporodowym poznały to narzędzie, dlatego najbardziej cieszę się gdy na prowadzonych przez nas kursach pojawiają się położne i pielęgniarki neonatologiczne oraz lekarze pediatrzy i neonatolodzy.

Równolegle do pracy ze skalą NBAS rozwijałam swoje kompetencje zawodowe kończąc w 2008 roku szkołę psychoterapii INTRA. Pracując w Szpitalu na Karowej, na co dzień stykając się z sytuacjami trudnymi dla rodziców i personelu medycznego, gdy ciąża nie kończy się urodzeniem zdrowego noworodka podjęłam studia podyplomowe „Etyka praktyki lekarskiej i opieki medycznej” kończąc je w 2012 roku pracą „By diagnoza nie zabiła nadziei”. Prowadząc różnorodne szkolenia dla personelu medycznego ukończyłam w 2014 roku kurs trenerski „Szkoła Pracy Warsztatowej w oparciu o proces grupowy”. Rozwijając swój warsztat zawodowy ukończyłam w 2017 roku studia podyplomowe z zakresu Psychologii Klinicznej.