Narzędzie NBO (Newborn Behavioral Observations) NBO to narzędzie pomagające rodzicom i specjalistom wspólnie cieszyć się fascynującą wyjątkowością dziecka, obserwując jego zachowanie, które jest jego językiem. NBO rozwija wiedzę, umiejętności i kompetencje specjalisty we wspieraniu relacji rodzic-dziecko. Narzędzie NBO to zbiór obserwacji pozwalających specjaliście i rodzicom wspólnie interpretować zachowanie dziecka. Ponieważ wiemy, że metodą komunikowania się noworodka jest jego zachowanie, poświęcenie czasu na obserwację i zrozumienie tych sygnałów, ruchów i reakcji pozwala zrozumieć co mówi dziecko, kim jest, co lubi, a czego nie. Najważniejsze założenia NBO: • Niemowlęta są istotami społecznymi, gotowymi do interakcji • Niemowlęta komunikują się przez swoje zachowanie • Komunikacja niemowląt nie jest przypadkowa Narzędzie składa się z 18 obserwacji neurobehawioralnych i może być wykorzystywane od urodzenia do końca trzeciego miesiąca życia dziecka. Narzędzie NBO, inspirowane skalą NBAS (Newborn Behavioral Assesment Scale), ma na celu pokazanie, że niemowlęta posiadają szeroki zakres umiejętności wzrokowych, słuchowych i percepcyjnych, które pozwalają im poznawać otaczających je świat i aktywnie angażować się w interakcje z opiekunami. Obserwacje NBO obejmują • Umiejętność habituacji na bodźce wzrokowe i słuchowe (ochronę snu) • Napięcie mięśniowe i poziom aktywności • Umiejętność samoregulacji (w tym płacz i uspokajanie) • Reakcje na stres (obserwację komfortowego dla dziecka poziomu stymulacji) • Umiejętności wzrokowe, słuchowe i interakcje społeczne Obserwacja tych zachowań pokazuje mocne strony dziecka, ale pozwala również na określenie obszarów, w których wymaga ono wsparcia. Daje rodzicom indywidualne wskazówki dotyczące opieki nad ich dzieckiem. Po obserwacji NBO rodzice czują, że lepiej znają swoje dziecko i są bardziej zaangażowani w budowanie relacji z nim. Jednocześnie mają większe zaufanie do specjalisty i są gotowi do budowania współpracy. NBO w codziennej praktyce klinicznej NBO jest narzędziem przyjaznym i elastycznym, zatem może być włączone do pracy każdego specjalisty pracującego z niemowlętami i ich rodzicami. Pozwala na podkreślenie mocnych stron dziecka i zapewnienie zindywidualizowanej opieki. Przykłady zastosowania NBO w pracy: • Pielęgniarki neonatologicznej podczas spotkania z rodzicami przed wypisem dziecka z OITN lub oddziału patologii noworodka • Położnej środowiskowej podczas wizyty patronażowej • Fizjoterapeuty podczas pierwszego spotkania z małym pacjentem i jego rodzicami • Konsultantki laktacyjnej podczas spotkania z diadą matka-dziecko Korzyści ze stosowania narzędzia NBO: • Pogłębienie wiedzy na temat rozwoju i zachowania noworodka • Uzupełnienie praktyki klinicznej o perspektywę opartą na mocnych stronach • Przekazanie rodzicom pogłębionego spojrzenia na zachowanie dziecka jako formę komunikacji oraz jego znacznie w świetle zadań rozwojowych noworodka Szkolenie NBO pozwala specjaliście: • Zrozumieć jak komunikują się noworodki • Poznać stany zachowania noworodka • Zrozumieć zachowania samoregulacyjne noworodka • Poznać objawy nadmiernej stymulacji • Nauczyć się skutecznych technik uspokajania noworodka • Poznać sposoby wspierania rodziców, komunikowania się w sposób oparty na mocnych stronach oraz odpowiadania na potrzeby rodziców i noworodka Dr. Kevin Nugent, twórca narzędzia NBO: „ NBO daje dziecku głos”