Podpisanie umowy z Brazelton Institute w Bostonie

Fundacja Centrum NBAS w Polsce podpisuje umowę z Brazelton Institute w Bostonie i staję się ośrodkiem szkoleniowym nowego narzędzia, inspirowanego skalą NBAS – NBO. Nasze wysiłki w zakresie zapewniania noworodkom i ich rodzinom najlepszej opieki nie ustają.

Wymiana dobrych praktyk na Karowej

WARSZTATY DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

PRACUJĄCEGO W ODDZIAŁACH INTENSYWNEJ TERAPII I PATOLOGII NOWORODKA, POŁOŻNICTWA ORAZ DLA WSZYSTKICH, ZAINTERESOWANYCH PORUSZANYMI TU TEMATAMI

Wymiana dobrych praktyk „NA KAROWEJ

 

Termin: 2.09.2017r. godz. 10.00

Miejsce: sala wykładowa Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie ul. Karowa 2

 

Praca, którą wykonujemy wymaga od nas specjalistycznej wiedzy, umiejętności oraz szczególnej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Naszymi pacjentami są maleńkie dzieci, ale naszej opieki i troski potrzebują również ich rodzice.

Żeby sprostać tym wymaganiom, a jednocześnie, aby nasza codzienna praca dawała nam satysfakcję i nie niosła nadmiernego obciążenia, chcemy dzielić się naszymi doświadczeniami.

 

PLAN SPOTKANIA

 

10.00 – 10.20

Otwarcie spotkania prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Szpital im. ks. Anny Mazowieckiej

10.20- 10.40

O doświadczeniach rodziców i Personelu Oddziału Intensywnej Opieki Neonatologicznej – perspektywa psychologa - profesor Grażyna Kmita konsultant Kliniki Neonatologii o Intensywnej Terapii, Instytut Matki i Dziecka

10.40 – 11.00

Hospitalizacja przedwcześnie urodzonego dziecka w doświadczeniu matki-położnej - Marlena Roszkowska położna, Szpital Specjalistyczny św. Zofii

11.00- 11.20

Jak łagodzić trudy hospitalizacji w Oddziale Intensywnej Opieki Neonatologicznej - Danuta Chrzanowska-Liszewska, lekarz neonatolog Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej

11.20 – 11.40

Prawne aspekty pracy pielęgniarki/położnej - Jadwiga Wierzbowska położna oddziałowa Oddział Patologii Noworodka i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny

im. ks. Anny Mazowieckiej

12.00 12.20

Być pielęgniarką/ położną i nie zwariować – kilka słów o komunikacji Karolina Isio–Kurpińska, Trener Umiejętności Społecznych

Sesja warsztatowa 12:40 – 14:00

Poznać siebie, zrozumieć pacjenta pójść wspólna drogą Wymiana doświadczeń w małych grupach warsztatowych.

 

Zgłoszenia proszę kierować do 27 sierpnia 2017 na adres email kalina@szpitalkarowa.pl z dopiskiem w tytule DOBRE PRAKTYKI

Zgłoszenie powinno zawierać:

imię i nazwisko

zawód

miejsce pracy

 

 

 

NBAS Polska

We wrześniu 2016 rozpoczęłyśmy ostateczny proces organizacji Centrum NBAS w Polsce. Po zaakceptowaniu przez obie strony umowy oraz zapłaceniu opłaty licencyjnej stałyśmy się oficjalnie centrum szkoleniowym Skali Oceny Zachowania Noworodka w Polsce. Jesteśmy jedyną instytucją która może w Polsce prowadzić szkolenia NBAS. Prowadzimy szkolenia według własnego, autorskiego programu, w oparciu o materiały Instytutu Brazeltona z Bostonu i nasze własne. Dzielimy się wiedzą, doświadczeniem i fascynacją Skalą NBAS, kompetencjami noworodka i relacją między noworodkiem i jego rodziną. Przed nami kolejne lata propagowania idei NBAS w Polsce!

Polskie trenerki

W czerwcu tego roku Bożena Cieślak-Osik, Karolina Isio-Kurpińska i Magda Stawicka uczestniczyły w spotkaniu trenerek i trenerów Skali NBAS z całego świata, które odbywało się w Edynburgu, zaś honorowym gościem był ojciec Skali, T. Berry Brazelton. Podczas tego spotkania otrzymałyśmy certyfikaty trenerek Skali Oceny Zachowania Noworodka, które pozwalają nam na samodzielne przeprowadzanie szkoleń NBAS oraz egzaminów.

Konferencja 5 lat NBAS w Polsce

Po 5 latach od organizacji pierwszego szkolenia w Polsce zorganizowaliśmy konferencję podsumowującą nasze działania w zakresie pracy Skalą NBAS. Znów gościłyśmy naszą brytyjską trenerkę, Betty Hutchon, poza nią zaś o wykorzystaniu Skali w swojej pracy i badaniach mówiły Bożena Cieślak-Osik i Magda Stawicka, Sylwia Bieńkowska i Zuzanna Taraszkiewicz, zaś Karolina Isio-Kurpińska przedstawiła podsumowanie 5 lat NBAS w Polsce. Również w tym roku rozpoczęłyśmy starania o powstanie Centrum NBAS w Polsce i certyfikację polskich trenerek Skali. Zaczęłyśmy prowadzić szkolenia i egzaminy pod superwizją doskonalić swój warsztat i poszerzać swoją wiedzę o Skali.

Konferencje w Katowicach i Warszawie

W lipcu i grudniu tego roku odbyły się dwie duże konferencje, skierowane głównie do położnych, zorganizowane przy współpracy Johnson&Johnson. Joanna Hawthorne i Betty Hutchon prowadziły wykłady na temat Skali NBAS, ale swoje wystąpienia miały również polskie specjalistki pracujące Skalą: psycholożki Grażyna Kmita, Bożena Cieślak-Osik i Teresa Jadczak-Szumiło oraz pielęgniarka Anna Wiejek.

2007-2013: Szkolenia NBAS we współpracy z Brazelton Centre UK

W tych latach organizowaliśmy kolejne szkolenia dla osób zainteresowanych pracą Skalą NBAS – wzięło w nich udział około 80 osób! Były one prowadzone przez brytyjskie trenerki przy coraz większym zaangażowaniu polskich specjalistów z pierwszej, przeszkolonej pilotażowo grupy. Do współpracy dołączył również Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej na Karowej w Warszawie, który od tej pory stał się miejscem przeprowadzania szkoleń, egzaminów i sesji połówkowych. Oprócz organizacji kolejnych szkoleń oraz warsztatów otwartych dla większej liczby osób zainteresowanych, zajmowaliśmy się propagowaniem Skali NBAS w mediach.

Pierwszy kurs NBAS w Polsce

Grant firmy Johnson&Johnson pozwolił na przeszkolenie pilotażowej grupy 10 osób, przedstawicieli różnych zawodów związanych z niemowlętami. Naszymi współpracowniczkami i trenerkami zostały Dr. Joanna Hawthorne, psycholog z Centrum Badań nad Rodziną Uniwersytetu Cambridge, oraz Betty Hutchon, fizjoterapeutka z Royal Free Hospital w Londynie, przedstawicielki Centrum Brazeltona w Wielkiej Brytanii. Z polskiej strony w projekt zaangażował się Instytut - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka.

Wspierają nas:

Nasi partnerzy: