FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS SKALI OCENY ZACHOWANIA NOWORODKA WEDŁUG BRAZELTONA (NBAS)

2785,2696,2763,2771,2759,2767,2770,2696,2720,2696,2771,2773,2784,2763,2768,2769,2773,2708,2774,2767,2773,2778,2776,2726,2765,2771,2759,2767,2770,2708,2761,2773,2771,2696,2706,2696,2777,2779,2760,2768,2763,2761,2778,2696,2720,2696,2732,2773,2776,2771,2779,2770,2759,2776,2784,2694,2784,2765,2754,2779,2710,2711,2714,2712,2773,2777,2784,2763,2772,2767,2773,2781,2783,2696,2706,2696,2771,2763,2777,2777,2759,2765,2763,2696,2720,2696,2696,2787