Skala NBAS jest doskonałym narzędziem dla wszystkich profesjonalistów pracujących z noworodkami i niemowlętami, choć przedstawiciele różnych zawodów będą z niej w nieco inny sposób korzystać.

Dla położnych środowiskowych (i nie tylko)

Doskonałe narzędzie obserwacji dziecka, podkreślenie mocnych stron niemowlęcia, stwarza bezpieczną przestrzeń, w której młodym rodzicom łatwiej jest mówić o swoich niepokojach i trudnościach.

Dla psychologów

Jedno z niewielu narzędzi do pracy z najmłodszymi dziećmi; opis zachowania niemowlęcia w różnych obszarach funkcjonowania, jest doskonałym narzędziem interwencji we wczesnym okresie życia dziecka, wspiera kompetencje rodziców, wspiera rozwijanie bezpiecznego przywiązania przez zwiększanie emocjonalnej dostępności rodziców

Dla fizjoterapeutów

Uczy języka opartego na mocnych stronach, a nie patologii; pozwala skoncentrować się na kompetencjach i umiejętnościach niemowlęcia, bez negowania ewentualnych problemów zdrowotnych; pozwala wspierać rodziców i ich kompetencje oraz relację z dzieckiem.

Dla pediatrów i lekarzy rodzinnych

Zmniejszenie dystansu między lekarzem a rodzicami przez wspólne obserwowanie dziecka; przez skupienie na mocnych stronach pozwala rodzicom zobaczyć w dziecku przede wszystkim dziecko, a nie tylko pacjenta (nawet jeśli jest to dziecko z problemami).

Skala jest też fantastycznym narzędziem dla przedstawicieli innych specjalności pracujących z niemowlętami: logopedów i neurologopedów, pedagogów, terapeutów integracji sensorycznej, pielęgniarek i wszystkich osób, które mają kontakt z dziećmi na najwcześniejszym etapie ich życia.

Czym jest skala?

Skala Oceny Zachowania Noworodka (NBAS) jest narzędziem pozwalającym na stworzenie kompleksowego profilu funkcjonowania niemowlęcia poprzez opisywanie pełnego zakresu jego zachowań, w tym umiejętności i mocnych stron, oraz identyfikuje obszary sprawiające dziecku trudności.

Badanie skalą

Badanie Skalą to 60-90-minutowe spotkanie z dzieckiem i jego rodziną. Rozpoczyna się od krótkiej rozmowy osoby badającej z rodzicami, pozwalającej na uzyskanie podstawowych informacji o dziecku.